Výkonný sorter a robotická paletizace

Výkonný sorter a robotická paletizace

Realizace rozsáhlého a sofistikovaného dopravníkového systému s vysokou mírou robotizace pro jedno z největších logistických center společnosti ALZA Chrášťany.

Projekt zahrnuje instalaci výkonného sorteru umožňujícího třídění až 5 800 zásilek za hodinu, včetně obslužných dopravníků a skluzů. Druhou klíčovou částí je systém robotické paletizace, kde čtyři roboti současně připraví až 60 palet za hodinu na 32 nezávislých pozicích. Pro manipulaci s paletami k robotům je instalován dopravníkový systém.

sorter

Výkonný sorter

Popis – sortování/třídění zásilek:

Dopravní část sorteru je navržena pro kapacitu až 5 800 kusů za hodinu. Páteřní trasa, včetně zpětné smyčky (loopu), je vybavena frekvenčními měniči pro optimální řízení průtoku produktů. Vstupní část umožňuje zarovnání produktů k jedné straně a kaskáda pásových dopravníků upraví případné minimální rozestupy pro správné následující čtení.

Čárové kódy jsou čteny z jedné boční strany a shora. V případě umístění nevhodného produktu do KLT je čárový kód na boku KLT přednostně čten. Pokud dojde k zaplnění daného skluzu nebo nedočtení čárového kódu, produkt je automaticky převeden na sorterovou část a následně se napojí zpět na páteřní trasu před sorterem. Všechny tyto produkty jsou interně označeny jako NOREAD a při opakovaném nedočtení jsou směrovány na větev pro chyby.

Dopravované produkty jsou orientovány tak, aby délka vstupní hrany nepřesahovala 500 mm.

 • Kapacita max. 5 800 ks/hod.
 • 5x IN + 18 OUT/sorter
 • Třídění obálek (bagů), krabic, plastových beden

Robotická paletizace KLT boxů

Rozdělení na separátní bezpečnostní zóny: 4x robotické pracoviště + 32 paletizačních pozic

 • Kapacita linky: 1 500 KLT/hod., 60 EPAL/hod.
 • Rychlost dopravníků: 0,1 – 0,3 m/s
 • Rychlost kolejových vozíků: 0,6 m/s
 • Přepravované zboží: EPAL, KLT boxy s víkem

Robotické pracoviště:

 • Výkon 375 KLT/hod.
 • 8 zakládacích paletových míst pro KLT boxy
 • EPAL/1 ks = 28 KLT (7 vrstev po 4 KLT)
 • Robot FANUC R-1000iA/80F  s pneumatickým chapadlem
 • Pojezd 7. osy robota – 1 m/s

Popis:

Po přísunovém válečkovém dopravníku do systému vstupují KLT (krabicové kontejnery). Po načtení čárového kódu nadřazený systém určí směr k jednomu ze čtyř pracovišť. KLT odbočí z hlavní trati a dojedou na odběrné místo, kde jsou automaticky vycentrovány. KLT boxy jsou připraveny k odběru robotem.

Robot odebere KLT a uloží je na jedno z osmi paletových míst robotického pracoviště. Na paletu může být naskládáno až 28 KLT (7 vrstev po 4 KLT). Jakmile je paleta plně naskládaná (EPAL), je pomocí válečkového dopravníku napojena na dopravníkový systém pro expedici.

Dopravníkový systém palet s KLT boxy

Dopravníkový systém je klíčovým prvkem zásobování nakládacích míst prázdnými paletami (EPAL), na které jsou následně roboty stohovány KLT boxy. Plná paleta je poté srovnána centrovacím zařízením, obalena obalovým materiálem pomocí ovinovačky a následně dopravena na výstupní dopravníky určené k expedici.

Popis:

Naše linka je navržena pro efektivní zpracování palet a KLT boxů. Začíná vstupním dopravníkem, kam se vkládá stoh 10 palet (EPAL). Tento stoh je poté přepravován po válečkovém dopravníku do přízdvižného úseku, který zvedne palety z výšky 150 mm na 500 mm. Za přízdvižným úsekem se stoh v depaletizéru rozděluje na jednotlivé palety.

Jednotlivé palety putují po válečkových dopravnících, řetězo-válečkových překladačích a kolejových vozících až na nakládací dopravníky, kde robotické rameno stohuje KLT boxy na palety. Jakmile jsou KLT boxy naskládány, plná paleta pokračuje přes válečkové dopravníky, řetězo-válečkové překladače a kolejové vozy k centrovacímu zařízení.

Centrovací zařízení dokáže srovnat stoh KLT boxů s obrysem palety. Poté paleta se srovnaným stohem KLT boxů vjede na ovinovačku, která celý stoh obalí ochranným materiálem. Za ovinovačkou je přízdvižný úsek, který opět sníží plnou paletu z výšky 500 mm na 150 mm.

Nakonec paleta přejede na nízký kolejový vozík, který ji rozváží k pěti válečkovým odběrovým dopravníkům. Odtud ji obsluha pomocí ručního nízkozdvižného vozíku dále manipuluje. Tento komplexní systém umožňuje efektivní a spolehlivé zpracování palet a KLT boxů s minimálními ztrátami času a energie.

 

Servis

K lince poskytujeme jak pravidelný, tak i havarijní servis v režimu 24/7.

Je to pro Vás zajímavý projekt? V případě dotazů Vám rádi poradíme, můžete nám zavolat nebo napsat.

We use cookies!
We use cookies for the best website functionality, which we process according to our privacy policy. More information about cookies can be found here.