Realizace stručně

  • Kompletní služby Zpracovali jsme návrh řešení, postarali se o zkušební provoz v TMT i finální realizaci.
  • Dopravovaná břemena Vyrobili jsme pásové dopravníky papírových plat, dřevěných palet a plastových kelímků.
  • Efektivní využití malého prostoru Rozměry nové linky činí 22 x 12 m. Celková délka dopravníků se pohybuje kolem 77 m.
  • Snížení počtu obsluhy Dvanáct manuálních pracovníků obsluhy bylo nahrazeno 6 roboty a 2 pracovníky obsluhy.
Přísunové dopravníky kelímků
1.

Přísunové dopravníky kelímků

Přísunové destičkové dopravníky kelímků navazují na spirálové dopravníky z balírny. Na konci dopravníku je situována pozice pro automatizované polohování kelímků před odběrem průmyslovými roboty.

2.

Robotické zakládání zboží do plat

Odběr a zakládání kelímků do papírových plat je prováděno robotem s podtlakovou hlavou. Kapacita jednoho úkonu robota je 2 x 3 kusů kelímků na jedno založení.

Dopravníky plat
3.

Dopravníky plat

Papírová plata jsou přisunutá na modulovém dopravníku ze dvou kartonovacích strojů. Polohovacím mechanismem je zajištěn plynulý tok plat pro vkládání. Po naplnění jsou stahovačem zkompletovány do stohů, které se dále přesouvají na odběr paletizačním robotem.

4.

Robotická paletizace

Stohy naplněných plat jsou robotem s manipulační hlavou sloužící k podebrání stohu odejmuty z přísunového válečkového dopravníku a překládány na paletu.

Slovy klienta

Technický manažer Choceňské mlékárny Josef Brokeš: „I když se nabízela levnější řešení, stejně jako u svých výrobků jsme se zajímali zejména o tu nejvyšší kvalitu.“ Volba integrátora padla nakonec na společnost TMT, která se věnuje zejména dopravníkovým systémům a zároveň má i zkušenosti s průmyslovými roboty. Josef Brokeš dále vysvětluje „Naším požadavkem bylo přerušit výrobu maximálně na dva dny na každé lince, což se povedlo. Celá integrace zabrala méně než měsíc, a zatímco v jejím průběhu už někde fungovaly roboty, na jiných částech linky ještě stále pracovali lidé."
Josef Brokeš, technický manažer Choceňské mlékárny
Dopravníky palet
5.

Dopravníky palet

Na vstupu paletové linky se nachází destohovací zařízení. Přísunové válečkové dopravníky palet jsou vedené pod podstavci paletizačních robotů. Je naprogramováno polohování palety na pozici paletizace, po němž následuje odvoz hotových palet.

6.

Balení palet

Hotové palety jsou válečkovými dopravníky přesunuty na zdviž a následně naloženy na pozici ovíjení průtažnou fólií integrovaným balicím strojem.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.