Automatické skladovací systémy

Automatické skladovací systémy fungují na principu efektivního propojení regálových systémů, moderního softwaru a řídicí jednotky.

Jde o dynamický a přesný proces s optimálním využitím energie. Díky nim si můžete snížit náklady na logistiku. Hlavním přínosem automatizace je zrychlení výroby a zvýšení produktivity. Její ekonomický přínos je jednoznačný.

Jak funguje skladovací systém palet

Automatický skladovací systém je určen pro dopravu a automatické skladování s produkty mezi jednotlivými výrobními operacemi. V automatickém skladovacím systému palet jsou před vstupem do systému palety zapáskovány. Následně jsou zapáskované a označené palety ručně zasunuty na vstupní dopravník, rovněž jsou naorientovány a po identifikaci automaticky založeny do zásobníku.

Na základě požadavku navazující výroby jsou vybrané palety automaticky vyskladněny a přes spojovací tunel dopraveny na výdejní místo. Výdejní místo je zároveň místem pro zpětné odesílání nastohovaných prázdných palet. Zásobník a propojovací trasy jsou samostatným požárním úsekem, osazeným čtyřmi prostupy pro průchod dopravníků. Disponuje požární odolností EW 45 DP1. Rozměry palet činí 600 x 400 x 470 mm, jejich hmotnost je 40 kg.

Sklad

Skladovací pozice je tvořena soustavou poháněných válečkových dopravníků, obsluhovaných zakladačem z jedné strany. Každý z dopravníků disponuje kapacitou 7 ks palet. Celková skladovací kapacita činí 580 ks palet.

Technické řešení je přizpůsobeno pro konkrétní záměr uživatele. Vždy bude uzpůsobeno přání jednotlivých zákazníků.

Zakladač

Zařízení se skládá z kolejiště a ocelového sloupu osazeného horizontálním a vertikálním pojezdem. Horizontální pojezd sloupu po nosné kolejnici, ukotvené do podlahy, je zajištěn servopohonem přes ozubený řemen umístěný podél kolejiště. Stabilitu horizontálního pojezdu zajišťuje soustava vodicích kolejových kladek. Sloup zakladače je vedený i v horní regálové části.

Přesnou polohu zakladače snímá integrovaný servopohon s kontrolou nulového bodu v obou krajních mezích pojezdu. Prostorový skener zase ověřuje volnou průchodnost kolejiště.

Konce kolejiště jsou opatřeny:

  • snímači pro kontrolu polohy
  • bezpečnostními vypínači
  • pevnými koncovými dorazy

Vertikální pojezd (zdvih) tvoří stůl osazený válečkovým dopravníkem. Ten je veden vodicími kladkami po sloupu. Pohyb zajišťuje řemenový převod s integrovaným servopohonem, s kontrolou nulového bodu v obou krajních mezích pojezdu. Mezní polohy jsou opatřeny pevnými dorazy.

Automatický skladovací systém pro myčky nádobí

Tento automatický skladovací systém slouží pro mycí prostory myček nádobí. Regálový zakladač je sestaven z komponentů SWISSLOG – 2 zakladače mají zhruba 1152 pozic a regálového systému NEDCON.

Potřebujete-li s čímkoliv poradit, neváhejte se na nás obrátit.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.