Ochrana osobních údajů

OBECNĚ

Ochrana osobních údajů společnosti TMT a.s. Chrudim, se sídlem Tovární 290, 537 01 Chrudim, IČO 13583972, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3740 (kontaktní údaje 469 606 111, tmt@tmt.cz) zpracovává osobní údaje v souladu s aktuálně platnou legislativou. Dále s právem Evropské unie, tedy s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a s platným právním řádem České republiky.

Jedná se zejména o:

Osobní údaje našich zákazníků, dodavatelů a dalších partnerů, které nám poskytují zejména v souvislosti se svými poptávkami, nabídkami, dalšími jednáními či uzavřením smlouvy. Dále následného plnění (zejména údaje jako je jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu atd.). Osobní údaje jsou společností TMT a.s. Chrudim zpracovávány v rozsahu a po dobu stanovenou právními předpisy. Nebo případě do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro daný účel zpracování).

Zmíněné osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v elektronické či papírové podobě. Postupy zpracování osobních údajů jsou důsledně zabezpečeny, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému a nahodilému přístupu třetích osob k osobním údajům a tím i k jejich zneužití. Veškeré zpracovávané osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Výjimkou jsou externí dopravci či jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu nutném pro dodání našeho zboží a služeb, poskytovatelů IT softwarů, služeb a aplikací a orgánům veřejné moci, jestliže to vyžadují právní předpisy.

Ochrana osobních údajů společnosti TMT a.s. Chrudim dále v rámci své obchodní a marketingové činnosti může zpracovávat i osobní údaje, jako je IP adresa, či může zpracovávat osobní údaje prostřednictvím analytických nástrojů. I v takovém případě s těmito osobními údaji nakládá v souladu se zásadami GDPR a v souladu s platnou legislativou.
Podle uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů máte kdykoli právo od nás požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem. Právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů (v případě žádosti o výmaz osobních údajů toto bude ze strany naší společnosti učiněno. Především v případě, že to nebude v rozporu s platnými právními předpisy; výmaz osobních údajů může vést k přerušení obchodních jednání a/nebo jednání o smlouvě), popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenos vašich osobních údajů.

Cookies na webu TMT

Cookies jsou datové soubory, které a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si uživatelské aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte.

Cookies pomáhají k jednoduchému prohlížení webových stránek.

Cookies zejména slouží k:

  • zajištění správné funkčnosti našich webových stránek;
  • nastavení přehrávání videí YouTube;
  • analýze návštěvnosti a chování uživatelů.

Ochrana osobních údajů – souhrn

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

V případě veškerých dotazů souvisejících s touto oblastí budeme rádi, když se na nás obrátíte.

ZDE se podívejte na bližší informace ohledně „Zásad uchovávání souborů Coockie“

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.