Robotizovaná a laserová pracoviště

Roboti nám pomáhají s řešením složité, rychlé a přesné manipulace s jednotlivými výrobky. Použití robotů v našich linkách je řešeno včetně plného zajištění jejich synchronizace s navazujícími dopravníky a bezpečnosti na pracovišti. V době provozu robotů je osobám zamezen vstup do příslušných prostorů.

Robotizovaná pracoviště

Automatická linka pro montáž autodílů v taktu 40 sec.

Podstatou projektu je automatická montáž na sofistikovaných přípravcích, které TMT vyvinulo pro výrobu autodílů s přesností až +/– 0,05 mm.

Automatickou montáž provádí čtyři roboti ABB a čtyři manipulátory. Ke skládání dílů a manipulaci s nimi využívají automatické šroubováky Weber. Přesnost práce zajišťuje kamerové navádění.

Smontované autodíly vyjme ABB robot z montážního přípravku a vloží je do kontrolní stanice Zeiss, kde se proměří. Poté je díl naložen na AGV vozík, oštítkován a expedován k dalším procesům.

Jak probíhá řízení linky?

Řízení linky probíhá s pomocí řídicího systému PLC Siemens S7 1500 Safety a jednotného vývojové prostředí pro automatizaci TIA Portál v 15 SP1. PROFIsafe zase usnadňuje realizaci bezpečných zařízení a strojů na základě komunikační linky PROFINET. Datová složka IT je řízena softwarem Siemens WinCC běžící na serveru Siemens, komunikujícím s produkčními databázemi SQL. Výrobní a receptové informace jsou uchovány v SQL databázích. Obě vrstvy OP i IT spolu úzce spolupracují a vzájemně se v řízení přepínají.

Linka je složena z funkčních technologických a verifikačních modulů. Jednotlivé moduly představují funkce s parametry. Řízení linky probíhá v souladu se současným trendem digitalizace Industry 4.0.

Celý systém je napojen na vzdálenou správu a umožňuje servis či diagnostiku z TMT.

Robotické otáčení výrobku

Robotické otáčení probíhá pomocí dvou montážních linek s roboty. K tomuto účelu se využívá průmyslový robot Stäubli, který dokáže otáčet výrobkem na montážní lince o 180°.

Celé pracoviště zahrnuje pneumaticky ovládanou fixaci paletky, stojan robota, samotného robota, chapadlo s pneumatickým pohonem pro uchopení výrobku a kamerový systém pro navádění robota. Pracoviště je vybaveno bezpečnostním oplocením s elektronicky blokovaným vstupem.

Robotické otáčení si můžete prohlédnout na videu.

Robotizovaná linka pro balení a paletizaci

Dopravníková linka čítá čtyři zakládací roboty a dva paletizační roboty Stäubli, které propojují dopravníky válečkové, řetězové a dopravníky s modulárním pásem.

Linka zajišťuje vkládání kelímků do plat a jejich následnou paletizaci a balení. Prohlédněte si provoz linky na videu.

Máte jakékoliv otázky či přání? Kontaktujte nás.

Robotizovaná pracoviště pro paletizaci

Robotizovaná pracoviště pro manipulaci

Laserová pracoviště

Laserová stanice – popisovací a odmašťovací buňka

Laserová buňka obsahuje dvě samostatná pracoviště – popisovací a odmašťovací.

  • Popisovací část – slouží k popisu auto zámků symboly a kódy podle přání zákazníka
  • Odmašťovací část – je určena k odmaštění a zdrsnění části kovové a plastové plochy autozámků, na níž je poté nanášen tmel

Jednotlivé součásti zařízení

Celé zařízení je vsazeno do konstrukce z hliníkových profilů s vnějším plechovým krytováním a dveřmi sloužícími pro servis a údržbu. Každá skenerová hlava je uchycena na vlastním automatickém posuvu pro seřízení ohniskové vzdálenosti od popisované a odmašťované plochy. Dalšími součástmi zařízení jsou také:

  • hlavní rozvaděč
  • ovládací panel řídicího systému
  • ovládací panel s monitorem a klávesnicí
  • vedení vzduchotechniky pro odsávání uvnitř buňky (odsávací zařízení není součástí buňky)

Zařízení je rovněž integrováno do linky uživatele a pracuje v automatickém provozu. Řídicí systém je napojen na dopravníkový systém uživatele a přijímá od něj informace o poloze a typu autozámku. Jeho dopravu a polohování zajišťují dopravník, stopery a centrovací nože.

Ořez plechových výlisků laserem

K provádění řezů laserem na 3ED objektech slouží technologická buňka. Schopnost řezání je limitována dvěma faktory:

  • vhodností materiálu výlisku pro řezání instalovaným typem laseru
  • jeho výkonem

V konkrétním případě šlo o výlisky z ocelového plechu – díly karosérií. Při procesu ladění tvaru výlisku / vývoji formy či při výrobě sady prototypových kusů byly ušetřeny značné náklady na vývoj vystřihovacího nástroje. Bezpečnost provozu je zajištěna použitím bezpečnostních elektronických zámků příslušné klasifikace.

Pro optickou kontrolu procesu jsou ve stěně buňky instalována bezpečnostní skla pohlcující laserová záření. Řezná hlava je nesena šestiosým robotem, jenž zajišťuje její požadovanou polohu a umožňuje velmi rychlou změnu úlohy/obrobku, jak ve smyslu korekcí dráhy řezání pro zajištění požadovaného tvaru obrobku, tak ve smyslu změny typu výroby.

Automatizace hraje v průmyslové výrobě nezastupitelnou roli. Přečtěte si o tom, jak automatizace funguje a proč je pro váš podnik tak důležitá.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.