Ochrana osobních údajů

Na této stránce naleznete všechny informace týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim. Naleznete zde informace o tom, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme.

Společnost T M T spol. s r.o. Chrudim, se sídlem Tovární 290, 537 01  Chrudim, IČO 13583972, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 151 (kontaktní údaje 469 606 111, tmt@tmt.cz) zpracovává ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ze dne 12. března 2019.

Při přijetí poptávky pro účely zpracování nabídky, jednání o nabídce, realizace obchodních případů a souvisejících úkonů a při uzavírání smluv pro účely jejich plnění, evidence a souvisejících úkonů je nutné zpracovávat údaje, jako je jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, IČO, DIČ. Toto zpracování umožňují výše zmíněné právní předpisy. Osobní údaje budou společností T M T spol. s r.o. Chrudim zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy, případě do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Zmíněné osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v elektronické i papírové podobě. Veškeré zpracovávané osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, a poskytovatelů zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Podle uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů máte kdykoli právo od nás požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů (v případě žádosti o výmaz osobních údajů toto bude ze strany naší společnosti učiněno v případě, že to nebude v rozporu s platnými právními předpisy; výmaz osobních údajů může vést k přerušení obchodních jednání a/nebo jednání o smlouvě), popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenos vašich osobních údajů.

V případě veškerých dotazů souvisejících s touto oblastí budeme rádi, když se na nás pro zodpovězení vašich dotazů obrátíte na e-mailovou adresu tmt@tmt.cz.

Nous sommes un partenaire fiable pour vos projets!

  • Tradition et expérience dans le domaine depuis plus de 28 ans.

  • Les livraisons dans le monde entier, dans toutes les industries.

  • Grand nombre de clients
    constants qui sont la meilleure preuve de notre qualité.

  • Équipe coordonné de professionnels à toutes les étapes du projet.

  • Environnement de production propre avec les équipements et installations les plus modernes.

  • Société stable, purement tchèque avec une expérience internationale.