Vývojové pracoviště v TMT - kombinace robota, laseru a 3D měření

Publikováno 08. 07. 2014

Vývoj automatizovaného pracoviště pro apretaci vtokových soustav s výstupním protokolem 3D měření“

V roce 2013 zahájila společnost T M T spol. s r.o. Chrudim práce na projektu "Vývoj automatizovaného pracoviště pro apretaci vtokových soustav s výstupním protokolem 3D měření“, číslo projektu: 4.2 PT03/1050. Projekt je financován z prostředků Evropské Unie -Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, řízeného MPO České republiky.

304   305   306

Plný provoz vývojového pracoviště, na němž jsou instalovány nejnovější technologie Robotic systems RX160 CS8C doplněný 600W vláknovým laserem s naváděcí diodou, byl spuštěn v první polovině roku 2014. Instalovaná technologie byla navíc doplněna 3D měřicím přístrojem ROMER. Vývojoví pracovníci absolvovali veškerá školení, nezbytná pro ovládání a programování pořízeného vybavení.

Tato jedinečná kombinace zařízení současně s nově získanými zkušenostmi bude sloužit k sestavení databáze technologie laserového ořezu - apretace výlisků rozmanitých druhů plastů, které jsou v současné době v průmyslu využívány. Databáze bude obsahovat parametry vyvíjené technologie, zejména výkon laseru, rychlost řezu, údaje o dosahované přesnosti a kvalitě řezu, materiálové údaje apod. Součástí databáze budou rovněž topologické údaje pro nastavení optimální kinematiky robota a výstupní protokol 3D měření.

Získané údaje budou výchozí informací a podkladem pro možnosti budoucího využití tohoto postupu v praxi.

YOU TUBE - Laserové 3D řezaní robotem

YOU TUBE - 2D a 3D laserové řezání ocelových plechů

Jsme spolehlivým partnerem pro vaše záměry!

 • Tradice a zkušenost v oboru více
  než 28 let.

 • Dodávky do celého světa, do všech
  průmyslových odvětví.

 • Velké množství stálých zákazníků,
  kteří jsou nejlepším dokladem naší kvality.

 • Sehraný tým odborníků na všechny
  etapy
  projektu.

 • Zázemí vlastní výroby s nejmodernějším
  zařízením a vybavením.

 • Stabilní, ryze česká firma s mezinárodními
  zkušenostmi.