Skladování a distribuce ocelí HARDOX

Centrální sklad materiálů HARDOX, WELDOX a ARMOX z produkce švédské firmy SSAB EMEA AB, Oxelösund byl v T M T spol. s r.o. Chrudim zřízen již v roce 1996.

Skladování a distribuční služby byly poskytovány v plném rozsahu až do dubna roku 2012.

V rámci organizačních změn bylo k tomuto datu v SSAB EMEA AB, Oxelösund rozhodnuto o přemístění centrálního skladu do polského města Žuravina. Přesto byl sklad v určité redukované míře v TMT zachován. Od května 2012 provozuje naše firma TMT sklad ve vlastní režii. Jeho kapacita byla podřízena požadavkům a potřebám okolních tradičních zákazníků-odběratelů a našim vlastním potřebám. Roční obrat prodeje HARDOXU se blíží hranici 100 t.

HARDOX (HDX) – otěruvzdorný plech (tvrdost 400 ÷ 600 HB) splňuje přísné požadavky na vysokou odolnost vůči opotřebování otěrem. Použitím HDX se zvyšuje životnost exponovaných dílů drtičů, skluzů, korečků rypadel, lžic nakladačů, koreb a nástaveb nákladních automobilů, vodících prvků, unašečů a mnoha dalších dílů pro betonárky, pískovny, cementárny, mlýny apod.

Tvrdosti plechu se dosahuje účinným kalením vodou na kalící lince. Díky tomu má plech vysokou tvrdost i přesto, že obsahuje málo legovacích prvků. Výsledkem je plech, který se relativně snadno zpracovává, ale především se dobře svařuje.

Údaje o dalších materiálech firmy SSAB (Weldox, Armox, Domex) a výrobcích z produkce finské firmy RUUKKI (již součást SSAB) zde nejsou pro zanedbatelný obrat uváděny.

Informace jsou dostupné na www.ssabox.com.

282   283284

Ceny materiálu budou poskytnuty na vyžádání.

Kontakt

Paní Eva Mašková - prodej Hardoxu
Ing. Jiří Vítek, CSc. - vedoucí OÚ
Tel, fax: +420 469 606 182 Tel.: +420 469 606 116
Mobil: +420 725 543 674 Mobil: +420 602 786 012
E-mail: maskova.eva@tmt.cz E-mail: vitek.jiri@tmt.cz

Máte zájem o bližší informace?

Velice rádi vám je poskytneme. Vyplňte prosím tento jednoduchý kontaktní formulář a my vás budeme v co nejbližší době kontaktovat.

Odeslat dotaz

Jsme spolehlivým partnerem pro vaše záměry!

 • Tradice a zkušenost v oboru více
  než 28 let.

 • Dodávky do celého světa, do všech
  průmyslových odvětví.

 • Velké množství stálých zákazníků,
  kteří jsou nejlepším dokladem naší kvality.

 • Sehraný tým odborníků na všechny
  etapy
  projektu.

 • Zázemí vlastní výroby s nejmodernějším
  zařízením a vybavením.

 • Stabilní, ryze česká firma s mezinárodními
  zkušenostmi.