Linka nerezových řetězových dopravníků

Publikováno 17. 05. 2013

V polovině září 2012 byla předána do provozu druhá dopravní linka 5 ks nerezových redlerů pro firmu DIAMO s.p. odštěpný závod Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem.

Jedná se o nerezové řetězové dopravníky pro dopravu kalových koláčů vznikajících při sanaci vytěžených uranových ložisek.

Dopravníky TMT jsou součástí nové technologie v dokončené „Neutralizační a dekontaminační stanici NDS10“.

Tato rozšiřuje původní „Úpravnu matečných louhů“ dokončenou v roce 2009 a kde se také nachází linka 9 ks nerezových redlerů dodaných firmou TMT.

Obě tyto linky nyní běží v nepřetržitém provozu a jejich výkonnost lze doložit následujícími údaji:

- rok 2011 - 9 nerezových redlerů na Úpravně ML vyvezlo 65 599 tun kontaminantů

- rok 2012 - 9 nerezových redlerů na Úpravně ML vyvezlo 75 728 tun kontaminantů

- rok 2012 - 5 nerezových redlerů vyvezlo od července do prosince 11 494 tun kontaminantů


Jsme spolehlivým partnerem pro vaše záměry!

 • Tradice a zkušenost v oboru více
  než 28 let.

 • Dodávky do celého světa, do všech
  průmyslových odvětví.

 • Velké množství stálých zákazníků,
  kteří jsou nejlepším dokladem naší kvality.

 • Sehraný tým odborníků na všechny
  etapy
  projektu.

 • Zázemí vlastní výroby s nejmodernějším
  zařízením a vybavením.

 • Stabilní, ryze česká firma s mezinárodními
  zkušenostmi.